Elektromagnetyzm Podkategoria: Elektromagnetyzm

 • Efekt Halla »

  Efekt Halla to zjawisko fizyczne, odkryte w 1879 roku przez Edwina H. Halla (wówczas studenta). Polega na tym, że w przewodniku z prądem umieszczonym w polu magnetycznym powstaje poprzeczne do prądu i pola magnetycznego napięcie elektryczne. Dla znanych materiałów pomiar napięcia Halla pozwala określić wartość indukcji pola magnetycznego, a przyrządy wykorzystujące jego działanie to hallotrony.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Prawo Lenza, reguła Lenza, Heinrich Friedrich Emil Lenz »

  Prawo Lenza lub reguła Lenza - znana również jako zasadą przekory Lenza, została nazwana na cześć Heinricha Lenza, który sformułował ją w 1834 roku. W najogólniejszym sformułowaniu mówi, że każdy proces indukcji przebiega w kierunku przeciwnym do działającej przyczyny. Reguła Lenza wyraża zasadę zachowania energii.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Prąd wirowy, prąd indukcyjny, Foucault »

  Prąd wirowy jest to prąd indukujący się w substancji przewodzącej prąd (przewodniku) znajdującej się w zmiennym polu magnetycznym lub poruszającą się względem źródła stałego pola magnetycznego. Prąd indukcyjny - prąd elektryczny płynący w zamkniętym obwodzie elektrycznym lub w substancji przewodzącej prąd elektryczny wywołany indukcją elektromagnetyczną np. z powodu umieszczenia obwodu w zmiennym polu magnetycznym.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Elektromagnes »

  Elektromagnes - magnes wytwarzający pole magnetyczne w wyniku przepływu prądu elektrycznego. Zbudowany jest z cewki nawiniętej zazwyczaj na rdzeniu ferromagnetycznym zwiększającym natężenie pola magnetycznego w części otoczenia zwojnicy. Pole magnetyczne wytwarzane przez elektromagnes wzrasta przy wzroście natężenia prądu elektrycznego. Pole magnetyczne zanika gdy prąd przestaje płynąć.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Pole elektromagnetyczne, Stałe pole magnetyczne »

  Pole elektromagnetyczne - pole fizyczne (konkretnie pole sił), stan przestrzeni w której na ładunek elektryczny działają siły o naturze elektromagnetycznej. Pole elektromagnetyczne jest układem dwóch pól pola elektrycznego i pola magnetycznego. Pola te są wzajemnie związane a postrzeganie ich zależy też od obserwatora, wzajemną relację pól opisują Równania Maxwella.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Rekoneksja magnetyczna »

  Rekoneksja magnetyczna – zjawisko szybkiej zmiany układu linii pola magnetycznego w poruszającym się płynie przewodzącym prąd elektryczny. Podczas rekoneksji w jej centrum dochodzi do bardzo silnego rozgrzania przewodzącego płynu. Uważa się, że zjawisko to odpowiada za wyrzuty koronalne na Słońcu, rozbłyski słoneczne, burze słoneczne, silne ogrzanie korony słonecznej.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Siła elektrodynamiczna, Siła elektromotoryczna, SEM »

  Siła elektrodynamiczna (magnetyczna) - siła, która działa na przewodnik elektryczny, przez który płynie prąd elektryczny, umieszczony w polu magnetycznym. Siła elektromotoryczna (SEM) – czynnik powodujący przepływ prądu w obwodzie elektrycznym równy energii elektrycznej uzyskanej przez jednostkowy ładunek przemieszczany w urządzeniu (źródle) prądu elektrycznego w przeciwnym kierunku do sił pola elektrycznego oddziałującego na ten ładunek.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Oddziaływanie elektromagnetyczne, promieniowanie elektromagnetyczne, fala elektromagnetyczna »

  Oddziaływanie elektromagnetyczne to jedno z czterech znanych fizyce oddziaływań elementarnych. Jego odkrywcą był Duńczyk Hans Christian Ørsted. Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego, zaburzenie to ma charakter fali poprzecznej w której składowa elektryczna i magnetyczna są prostopadłe do siebie i kierunku ruchu, nawzajem się przekształcają.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Siła Lorentza, Czynnik Lorentza »

  Siła Lorentza w fizyce, to siła jaka działa na cząstkę obdarzoną ładunkiem elektrycznym znajdującą się w polu elektromagnetycznym. Prawo (wzór) podane po raz pierwszy przez Lorentza i nazwane na jego cześć. Wzór określa, jak na siłę działającą na ładunek wpływają pole elektryczne i pole magnetyczne jako składniki pola elektromagnetycznego

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Impuls elektromagnetyczny »

  Impuls elektromagnetyczny w telekomunikacji, fizyce pojęcie oznaczające powstawanie i rozprzestrzenianie się promieniowania elektromagnetycznego o niezbyt dużej częstotliwości ale o bardzo dużym natężeniu. Impuls elektromagnetyczny powstaje podczas silnych eksplozji (szczególnie bomby atomowej), podczas zdarzeń wywołujących gwałtowne zaburzenia ziemskiego pola magnetycznego.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Prawo Gaussa »

  Prawo Gaussa dla elektryczności w fizyce zwane również twierdzeniem Gaussa to prawo wiążące pole elektryczne z jego źródłem czyli ładunkiem elektrycznym. Prawo Gaussa dla magnetyzmu mówi, że całkowity strumień magnetyczny przechodzący przez powierzchnię zamkniętą równa się zeru. Fakt ten wynika stąd, iż pole magnetyczne jest bezźródłowe - nie istnieją w świecie ładunki magnetyczne, dywergencja pola jest wszędzie równa zero.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Prawo Biota-Savarta »

  Prawo Biota-Savarta w fizyce prawo stosowane w elektromagnetyzmie i dynamice płynów. Oryginalna wersja została sformułowana dla pola magnetycznego. Wzór Biota - Savarta umożliwia obliczenie indukcji magnetycznej gdy znane jest natężenie prądu, który jest źródłem pola magnetycznego (punkty tego pola są scharakteryzowane przez wektor indukcji, a wartość tego wektora określa wzór Biota - Savarta).

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • First Working Day Of Louis Vuitton Cup Finals Is Full Of Drama »

  First off, find your self a good sized tote bag.
  Maintain one edge an inch above the other and stick it with the glue. It is approximated that issuing day is on initial, Sept, 09. Then things them complete of goodies for your women!

  Data dodania: 21 03 2014 · szczegóły wpisu »
 • Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya, Strumień indukcji magnetycznej »

  Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya to prawo oparte na doświadczeniach Faradaya z 1831 roku. Wyraża relację pomiędzy zmianą wartości strumienia magnetycznego przechodzącego przez obszar objęty przez zamkniętą pętlę i pola elektrycznego wyindukowanego na tej pętli. Strumień indukcji magnetycznej jest strumieniem pola dla indukcji magnetycznej.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Monopol magnetyczny, Równania Maxwella »

  Monopol magnetyczny to hipotetyczna cząsteczka wprowadzona w 1939 przez Paula Adriena Maurice

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Samoindukcja (indukcja własna) »

  Samoindukcja (indukcja własna) jest zjawiskiem elektromagnetycznym, szczególnym przypadkiem zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Samoindukcja występuje, gdy siła elektromotoryczna wytwarzana jest w tym samym obwodzie, w którym płynie prąd powodujący indukcję, powstająca siła elektromotoryczna przeciwstawia się zmianom natężenia prądu elektrycznego. Indukcyjność obwodu jest równa sile elektromotorycznej samoindukcji jaka powstaje w obwodzie przy zmianie natężenia o 1 amper występująca w czasie 1 sekundy.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »

Najnowsze tagi związane z podkategorią: Elektromagnetyzm

Elektromagnetyzm - nowa strona:

Adres: